Deelnemen aan de Kastelentocht

De Kastelentocht Doorn wordt georganiseerd door de werkgroep Kastelentocht van Vereniging de Stichtse Aanspanning Doorn. Niet alleen de leden van deze vereniging, maar ook andere enthousiaste menners die antiek gerei bezitten, zijn van harte welkom om mee te rijden. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het speerpunt van de Kastelentocht is de kwaliteit van het evenement. Met kwaliteit behouden we enthousiaste rijders én publiek. De organisatie doet dat door de invulling en aankleding van de dag. Maar wij doen ook een beroep op alle deelnemers! Onthoud: het oog wil ook wat! Help mee om aloude tijden te laten herleven en zorg ervoor dat uw rijtuig en de equipage op elkaar zijn afgestemd. En zorg voor kleding die past bij het type rijtuig waar u mee rijdt. Zowel uw eigen kleding als die van uw groom en passagiers. Kleding moet passen bij de leeftijd en functie van het rijtuig. Dus geen baseballpet in plaats van een passend hoofddeksel, spijkerbroeken of te korte jurken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Die waren er nog niet aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Het totale plaatje moet kloppen. Hierdoor herleeft het beeld van vroeger. Inschrijven voor 2020 is nu mogelijk! En weet u enthousiaste menners die graag een keer meerijden? Nodig ze uit om ook een keer deel te nemen aan de Kastelentocht. Een extra inschrijfformulieren downloadt u hieronder. Omdat de post nog wel eens op zich laat wachten, vragen wij u om, naast uw inschrijfformulier via de post of per e-mail, ook even telefonisch contact op te nemen met Maartje van der Welle (06-49614612 – Bij geen gehoor graag inspreken!). Half juli is de deadline om vermeld te kunnen worden in het programmaboekje van de 55ste Kastelentocht Doorn. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, maar wilt u wel vermeld worden als deelnemer, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten! Dit jaar krijgt u per aanspanning twee lunchpakketten van de organisatie! Heeft u meer lunchpakketten nodig, dan kunt u deze bestellen voor € 7,50 per stuk. Inschrijfformulier (Word), klik hier  Vrijwaringclausule (Word) klik hier Heeft u vragen of wilt u het inschrijfformulier per e-mail wilt ontvangen, mail dan naar info@kastelentochtdoorn.nl

Controle

De Werkgroep Kastelentocht inspecteert voor aanvang van de tocht de aanspanningen. De werkgroep behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten, indien naar zijn oordeel de aanspanning niet in overeenstemming is met wat van een deelnemer verwacht en verlangd wordt.
Wilt u, wat betreft de kleding, het een en ander lezen? Raadpleeg dan bijvoorbeeld de jubileumkrant van de Stichtse Aanspanning. Ook kunt u zelf via internet, bevriende menners, deskundigen, mensport magazines en boeken over antiek gerei veel informatie verzamelen over passende kledij.

Veiligheid voorop

Indien naar het oordeel van de werkgroepleden de aanspanning een gevaar kan opleveren voor inzittenden, publiek of andere deelnemers, kan uitsluiting eveneens volgen.
Gronden kunnen bijvoorbeeld zijn: de slechte conditie van het paard, de kwaliteit van het tuig of de onervarenheid van paard(en) en/of koetsier.

Iedereen wordt geacht zich te houden aan de reglementen van de Stichste Aanspanning.
Zie ook de vrijwaringsclausule bij het inschrijfformulier.
Wij stellen het op prijs indien de deelnemers in het bezit zijn van het Koetsiersbewijs van de SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter).

 

Denkt u ook even hier aan??

Is uw paard gechipt?

Paardeneigenaren in Nederland zijn verplicht om hun paarden te laten chippen, daarmee voldoen ze aan de wettelijke eisen voor registratie en identificatie.

Paardenpaspoort?

Op het moment dat uw paard vervoerd wordt moet u ook het paardenpaspoort bij u hebben. Door middel van het paspoort moet u ook kunnen aantonen dat het paard volgens de voorschriften gevaccineerd is . Inspectie door de AID. In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Politie en soms zelfs de Douane wordt door de Algemene Inspectiedienst (AID) regelmatig gecontroleerd op de naleving van regels op het gebied van veevervoer en verkeersregels. Evenementen, wedstrijden en paardenmarkten zijn populaire momenten voor dit soort inspecties.

Boetes

Er geldt al jaren een lik op stuk-beleid. Er gelden fikse boetes voor het niet hebben van een paardenpaspoort. Bovendien mag u niet deelnemen aan het evenement.