Dank aan onze Sponsoren

Wij zijn er trots op ieder jaar weer te mogen rekenen op de medewerking, in financiële en/of materiële zin, van diverse particulieren, bedrijven en instellingen. Zonder hun bijdragen zou het onmogelijk zijn een evenement als de Kastelentocht Doorn te organiseren! We zijn weer in gesprek met een aantal sponsoren, we zullen u hier de komende tijd verder over informeren