12 september 2020 Luntersdaagje

Op zaterdag 12 september a.s. organiseert de Stichting Peerdsturen, als licentiehouder van de KNHS,  weer het jaarlijks terugkerend “Lunters Daagje Peerdsturen”.

Voor de 29e keer wordt in en rondom de zandgroeve “De Goudsberg” aan de Hessenweg te Lunteren deze zeer in de belangstelling van deelnemer en toeschouwer staande samengestelde menwedstrijd gehouden. Deze bestaat uit een 4-tal onderdelen; een ongeveer 10 km lang wegparcours, gevolgd door een dressuurproef, de vaardigheidsproef en tenslotte de hindernissen.

Voor deze “Impuls”-wedstrijd gelden de KNHS-wedstrijdreglementen

 

De start van het wegparcours vindt vanaf 08.00 uur plaats vanaf het hoofdterrein. Voorafgaande hieraan worden de paarden en pony’s aan een veterinaire controle onderworpen.

Om ongeveer 09.00 uur komen de eerste aanspanningen terug op het hoofdterrein, waarna zij de dressuurproef en de vaardigheidsproef rijden. Vanaf ongeveer 10.00 tot ongeveer 16.30 uur vindt het laatste onderdeel van deze samengestelde menwedstrijd plaats.

Alle aanspanningen sluiten namelijk de wedstrijd af door het rijden van een zestal verschillende hindernissen. Dit onderdeel betekent voor de deelnemers oplopende spanning en is voor de toeschouwers een prachtige gelegenheid om de aanspanningen van dichtbij in volle actie te zien.

De wedstrijdbeoordeling is niet alleen op basis van gereden tijden en strafpunten, maar vooral ook op getoond inzicht en meest paard-vriendelijke menvaardigheid. Hiervoor reiken we jaarlijks de Cees van Wijngaarden wisselbeker uit.

 

Vanuit het coördinatie punt op het hoofdterrein zijn meerdere hindernissen zichtbaar, waaronder de spectaculaire waterpartij.Het ook voor dit jaar vastgestelde maximum aantal inschrijvingen van 85 aanspanningen zal weer snel gehaald worden.

Verzeker u van een startnummer en schrijf dus snel in via de website www.peerdsturen.nl. Aanmelden kan natuurlijk ook via e-mail naar secretariaat@peerdsturen.nl

De toegang tot de zandafgraving en het parkeren op het terrein is gratis.

De Stichting Peerdsturen is er trots op dat dit hippisch evenement ieder jaar weer in een dergelijke mooie omgeving kan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Loffeld – van den Born telefonisch bereikbaar via 
06 23 39 07 36.